Kasper Faunafood Eendengraan 20 kg

Kasper Fauna Gemengd Graan voor Eenden kan als bijvoer worden verstrekt. Dit graan mag maximaal 25% van het dagelijkse rantsoen zijn.
  • Dagelijks naar behoefte voeder verstrekken, afhankelijk van de conditie van de dieren. 
  • Vanzelfsprekend zorgt u voor voldoende vers en schoon drinkwater, want sierwatervogels gebruiken hier veel van! 
  • Steeds voldoende maagkiezel ter beschikking stellen en vooral in het broedseizoen grit naar behoefte geven. 
  • Eendengraan vooral geven in de ruitijd voor extra energie en om het eiwit-percentage van Anseres Floating of Anseres Zee-eendenkorrel tijdens herfst en winter wat te drukken. 
  • Eendengraan kan in bakjes onder water worden gevoerd (± 10 cm diepte).

    Let op!! Dit artikel kan alleen worden afgehaald in de winkel

Artikelnummer 4517440
BTW 21%