Belangrijke aandachtspunten opfok kalveren

22 september 2016

Goede reininging en desinfectie van zowel het afkalverhok als de rest van de stal is essentieel om veroorzakers van diarree, o.a. Cryptosporidium uit te schakelen

Voedingsfouten zijn nogal eens de oorzaak van diarree. Waneer jongvee niet de juiste voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben gaat dit ten koste van o.a. de weerstand.
Schenk aandacht aan de biestvoorziening, melk en de vitaminen en mineralenvoorzienin van het jongvee. 

Zowel tijdens perioden van (lichte) diarree als tijdens stressmomentenis het aanbieden van voldoende vocht en lichaamszouten essentieel. Het kalf zal zich hierdoor fitter voelen. Dit komt de eet- en drinklust en de groei ten goede.